Το RESOURCE MANAGEMENT GR, είναι μια πολυμορφική ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης, που έχουμε δημιουργήσει.

Αυτόνομη για κάθε επιχείρηση, που ενσωματώνει διαφορετικές mini πλατφόρμες, τις οποίες ενεργοποιείτε, ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες.

© 2024 GRAPHDAYS. Resource Management Service Designed | Developed | Hosted by GRAPHDAYS | .design group